Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2014

malinowaa92
9799 75a8 390
Reposted fromshedevil shedevil viasiostsenica siostsenica

March 04 2014

malinowaa92
2689 38eb 390
Reposted fromk7ooo k7ooo viakamlot kamlot

March 03 2014

malinowaa92
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok. Złączyć się jednym przyjemnym dreszczem, pochodzić razem nocą po mieście.
— Koniec Świata - Oranżada
Reposted fromtimetolove timetolove

February 20 2014

malinowaa92
Myślałam, że istnieje jedynie miłość nieszczęśliwa i wtedy poznałam Jego. Odmienił mój cały świat, obrócił go o 180 stopni i został, zmieniając moją rzeczywistość w spełniające się marzenie.
— 264 dni, a ja chcę więcej.

February 18 2014

malinowaa92
Nadzieja może być wspaniałą rzeczą. Może także każdego dnia niszczyć Cię na nowo. Nadzieja może być najokrutniejszą rzeczą na świecie.
— H. Coben

February 08 2014

malinowaa92
8135 d016 390

January 27 2014

malinowaa92
1721 8626 390

December 02 2013

malinowaa92

November 26 2013

malinowaa92
Prawda jest taka, że czasami brakuje mi Ciebie tak bardzo, że ledwo mogę to znieść.
— Tajemnica Brokeback Mountain
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiewychamowanee niewychamowanee

November 24 2013

malinowaa92
7974 a67a 390
Reposted fromyouuung youuung viabe-awesome-today be-awesome-today

November 08 2013

malinowaa92
a teraz? a teraz potrzebuję Cie jak tlenu.
— malinowa.
Reposted byunhappinesstete-a-tete
Couple
malinowaa92

Widzę w Twoich oczach, że ktoś Cię wcześniej mocno zranił.


— Niestety PRAWDA
Reposted fromdorothi dorothi vianiewychamowanee niewychamowanee
malinowaa92
On dotykał palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość. 
— Janusz Leon Wiśniewski.
malinowaa92
Nie ważne czy postąpisz dobrze czy źle, cały świat i tak będzie przeciwko Tobie.
— malinowa.

October 23 2013

malinowaa92
Czego w sobie nie lubię? Że gdy się zdenerwuję, to płaczę. Ze złości. I nie mogę tego
         opanować, chociaż bym chciała.
— mcavoy
Reposted fromhestjapa hestjapa viaCarpeDiem16 CarpeDiem16

October 19 2013

malinowaa92
Nieważne ile dni jest w Twoim życiu. Ważne jest ile życia jest w Twoich dniach.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway
malinowaa92
serce, które zwątpiło w istnienie dobra
— Eldo
malinowaa92
4612 88ee 390
Reposted fromsupposedtobe supposedtobe vianiemajuz niemajuz
malinowaa92
Nie analizujmy, 
nie interpretujmy.
Czujmy.
Reposted fromevanescoo evanescoo vianiemajuz niemajuz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl